การเป็นล่าม

                ผมเป็นล่ามและแปลการสนทนาระหว่างภาษาไทยและภาษาเยอรมัน ผมยินดีที่จะเป็นล่ามให้ทุก ๆ ท่าน อาจจะเป็นช่วงสั้น ๆ เช่น ในวันจดทะเบียนสมรส หรืออาจจะเป็นเวลาหลายวัน  หากคุณส่งข้อมูลหรือรายละเอียดว่า จะต้องไปที่ไหน ใช้เวลาในการทำงานกี่ชั่วโมง  มีเนื้อหาอะไรบ้างที่ต้องการแปล ฯลฯ ผมสามารถที่จะส่งข้อมูลและราคาในการแปลให้คุณได้ครับ

                ผมทำงานเป็นล่ามในมลรัฐหลายมลรัฐ อาทิเช่น
- ใน Baden-Württemberg  เช่น ละแวก Konstanz Freiburg และ Stuttgart

แต่นอกเหนือจากนั้นผมก็เป็นล่ามได้ในภูมิภาคหรือในพื้นที่ อื่น ๆ  ที่ไม่ได้ระบุไว้ ณ ที่นี้

                ผมเป็นล่ามโดยได้รับการรับรองจากรัฐบาลเยอรมัน  (State Certified) และได้รับการรับรองจากทั้งศาลสูงแห่งมลรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน (Nordrhein-Westfalen) และไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) แต่สามารถเป็นล่ามได้ในที่ทำงานราชการต่าง ๆ สำนักทะเบียน และศาลทั่วสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทั้งหมด