สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของผม

                ยินดีให้บริการแปลเอกสารภาษาไทย-เยอรมัน รวมทั้งเอกสารทางราชการ  ด้านกฎหมาย  ด้านการเดินทาง หรือเอกสารทั่วไป และให้บริการเป็นล่ามไทย-เยอรมันในภูมิภาค Konstanz Freiburg และ Stuttgart ในมลรัฐ  Baden-Württemberg

                และหากท่านสนใจหรือต้องการข้อมูลประเทศไทย อาทิ การใช้ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย พจนานุกรมไทย รวมทั้งหนังสือไทยทั่วไป สามารถคลิกเข้าชมได้ภายในเว็บไซต์นี้ครับ  ผมได้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยมากกว่า ๑๐ ปี โดยในด้านการทำงานผมมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาไทยทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศมากกว่า ๒๐ ปี
การแปลเอกสารต่าง ๆ ของผมได้รับการรับรองทั่วประเทศเยอรมนี ตลอดจนสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน และสถานกงสุลเยอรมันในประเทศไทย

                เว็บไซต์นี้จะได้มีการพัฒนาข้อมูล และนำข้อมูลในด้านอื่น ๆ ของประเทศไทยและภาษาไทยมาให้ชม  ผมได้รวบรวบข้อมูลหลากหลายด้าน อาทิเช่น การแนะนำ พจนานุกรมไทย หนังสืออื่น ๆ และลิงค์สถานเอกอัครราชทูตกับกงสุลต่าง ๆ

                ผมยินดีรับข้อเสนอและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำบทความหรืองานวิจัยที่น่าสนใจลงบน เว็บไซต์ของผม หากบทความหรืองานวิจัยนั้นคุณเป็นผู้คิดและเขียนขึ้นเอง ผมก็ยินดีรับ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไปครับ